προμηθέας πατρών -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 67-61(12.2.20)(κύπελλο)