ένωση ιλίου-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73-55 (29/12/2013) (Κύπελλο εσκα)