α.ε.λιβαδειάς-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 72-58 (1/6/16) (απαγόρευση μετακίνησης)