Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - cluj 74-84

 

ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

FENTAGIN 1980