προμηθέας πατρών-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 95-66 (23/4/16) (απαγορεύση μετακίνησης)